Filterkaffi i eigen køpp

Har du ein favorittkøpp å drikke kaffi av? Det har vi óg! Difor vel vi no å gje deg rabattert pris på filterkaffi om du tek med deg din eigen køpp. Du kan sitte inne eller ta den med ut att, det er det same for oss (og prisen). Kjekt! Du slepp boss, vi slepp oppvask. 

*Gjeld kun koppar, ikkje termokanner og liknande.